بـایــــراق BAYRAQ

هر بؤلگه‌نین بیرلیک نیشانی و میللتـلشمه عاملی

بیرق سرخ تورکان؛ سرفصل پرچم آزربایجان و ایران

+0 نفر به‌یه‌نیب

بؤلوم : گونئی آزئربایجان بایراغی


همانطوریکه در دو پست قبلی مشخص شد، هیچگونه مدرک و سندی معتبر دال بر وجود پرچم و نمادی که مربوط به منطقه ایران کنونی در دوران قبل از اسلام و احیاناً حکومتهای پارسی باشد به دست نیامده است ؛ فلذا ادعاهای باستانگرایانه و مضحک پان‌ایرانیستی-فارسیستی مبنی بر سرآغاز شکلگیری پرچم ایران از نشانهای سبز و سفید و قرمز تخیلی ایران باستان (!) و حتی ادعای واقعیت داشتن پرچم افسانه‌ای و اسطوره‌ای کاویانی در شاهنامه، به راحتی رد می‌شوند. [1]

اولین پرچم مستند که بتوان آنرا سرآغاز شکلگیری پرچم کنونی آزربایجان و ایران دانست به دوره‌ی امپراتوری عباسیان و قیام مناطق برعیله ایشان بر می‌گردد. دورانی که هنوز نامی از ایران در میان نبود و ظلم و فساد امپراتوری اشغالگر در مناطق تحت سیطره شان ، به اوج خود رسیده بود و مردم هر منطقه برای رهایی از ستم اشغالگران دست به قیام زدند، در چنین شرایطی وجود نماد سیاسی_نظامی که بتواند بعنوان عامل شناسایی و همگرایی آحاد مردم در جای‌جای آن منطقه و صف آرایی علیه اشغالگران و استعمارگران به اهتزاز درآید، پرچم منطقه‌ای بود.ابومسلم خوراسانی که در به قدرت رساندن عباسیان نقش به سزایی داشت، خیلی زود بر علیه این خاندان برآشفت و گروهی با عنوان سیاه جامگان در خوراسان گرد هم آورد که رنگ پرچمشان نیز سیاه رنگ بود. ...
در سوی دیگر یعنی آزربایجان، تورکان دوران میانه این منطقه به سرکردگی بابک _جانشین سلف خویش یعنی جاویدان در این منطقه شده بود_ که به سرخ جامگان یا سرخ پرچمان معروف بودند، مبارزاتی را برعلیه اشغالگران اسلام‌نما آغاز نمودند.[2] در این کارزار، اقوام غیرتورک چون گیلک و تالش و تات و... نیز در رکاب بابک و زیر بیرق سرخ، علیه اشغالگران جنگیدند. ...[3]

بعد از شکست عباسیان توسط مغولان و سپری شدن دوران حکومتشان، امپراتوری تورکان غزنوی (تورکان شرقی) از منطقه خوراسان شکل گرفت و همان رنگ سیاه خوراسان را در زمینه پرچم امپراتوری خود استفاده نمودند. در غرب این منطقه و جایی که تورکان غربی حاکم بودند، امپراتوری عثمانی رنگ سرخ را که نمادی از اسلاف خود در این منطقه بود در  زمینه پرچمهای خود بکار برد و...

 
پرچم امپراتوری سلجوقی

جانشین غزنویان، امپراتوری تورک سلجوقی (اوغوزها) بود که بر بخشهای وسیعی از آسیای‌غربی (و ایران کنونی) فرمانروایی میکردند رنگ زمینه پرچمشان (رنگ آبی) را از تورکان اسلاف خود یعنی "گؤک تورک"ها به ارث داشتند.

تیموریان که از تورکان شرقی(خوراسان) بودند، همان رنگ سیاه خوراسان را در زمینه پرچمهای خود استفاده نمودند و همین رنگ تا دوران معاصر نیز در خوراسان حفظ شده و امروز یکی از رنگهای اصلی و اساس پرچم افغانستان می‌باشد.
بدین ترتیب، رنگ سیاه نماد تورکان شرقی و رنگ قرمز نماد تورکان غربی بوده است.

با روی کار آمدن صفویان، تورکان قیزیل باش (سرخ سرها؛ کنایه از کلاه‌سرخ) که ترویج گران مذهب شیعه (شیعه قزلباشی) بودند _و به روایتی این گروه نوادگانی از بازماندگان سرخ جامگان و ترویجگران مذهب تشیع بودند_ رنگ سرخ را که نشان اسلام بود بعنوان نماد امپراتوری خود برگزیده بودند.[4] اما حاکمان صفوی که خود را ترویجگران دین اسلام و مذهب تشیع نیز معرفی میکردند ؛ برای مقابله با توسعه ارضی امپراتوری عظیم اسلامیِ عثمانی، "رنگ سبز" را که در میان همه ادیان از آن به نیکی یاد شده است را برگزیدند تا هیچ نشان و اثر مشترک و همگرایی بین این دو مملکت تورک (صفوی و عثمانی) باقی نماند.


پرچم امپراتوری افشاری

بعد از صفویان، که افشاریان زمام امور حکومت را بدست گرفتند، هر دو رنگ سرخ و آبی را همزمان در پرچمهای امپراتوری خود استفاده نمودند و قاجاریان رنگ سبز را که بدعتی عنادگونه در برابر امپراتوری عثمانی بود را مجدداً و به مرور جایگزین رنگ آبی برای پرچم ممالک محروسه قاجار نمودند و این ترکیب، امروز رنگهای پرچم مملکت ایران را تشکیل می‌دهند و مملکت آزربایجان شمالی با حفظ این دو رنگ (سبز و قرمز)، رنگ آبی را نیز مجدداً به این دو رنگ افزوده است.


پرچمهای ممالک محروسه قاجار - از ابتدا تا پایان

 
پـرچـم مملکت ایـــران و پرچم مملکت آزربایجان شمالی

پاورقی:                                                                                                                                           
1- نه تنها درخصوص پرچم، بلکه در هیچ زمینه‌ای ارتباطی بین ایران کنونی با دوره‌ی باستان و حکومتهای منطقه وجود ندارد. اما پان‌ایرانیستها سعی دارند در همه جوانب و زمینه‌ها داستانهای تخیلی درباره‌ی ارتباط بین ایران امروز با دوره‌ی باستان و حکومتهای منطقه تعریف نمایند.
2- بنا به روایات تاریخی رنگ سرخ در منطقه‌ی آزربایجان و آنادولی از قدیم‌الایام و حتی از زمان پیش از اسلام جایگاه خاصی در میان مردم و زندگی‌شان داشته است. ...
3- دکتر کمال مرادی (پژوهشگر) در کتاب ' گؤزل تورک آدلاری' خود ، به مشارکت اقوام غیرتورک آذربایجانی در رکاب تورکان آزربایجان علیه ستم اشغالگران عباسی اشاره می‌کند.
4- بنا بر شواهد و قراین و روایاتی قریب به واقعیت، قیام سرخ جامگان آزربایجان، علاوه بر قیامی ملی، مبارزات اسلامی-شیعی برعلیه خاندان عباسی بود. اما فارسیستها و پان‌ایرانیستها با نظریاتی متعصبانه و بلکه مغرضانه‌ی ناسیونالیستی این قیام را در راستای احیای دین ملی زرتشت و مزدکیان، تبلیغ می‌نمایند. با توجه به عدم احیای دین زرتشت و مزدکی در بعد از اسلام و این دوران، و بالعکس، گستردگی اسلام و تشیع در آزربایجان پس از اسلام و این دوران که در زمان صفویان (قیزیل باش ها) به اوج خود می‌رسد ؛ لذا نظریات فارسیستها و پان‌ایرانیستها خودبه‌خود و به‌راحتی رد می‌شود و نظریه‌ی مبارزات دینی اسلامی-شیعی سرخ جامگان در کنار مبارزات ملی‌شان قوّت می‌گیرد.


آچار سؤزلر : پرچم منطقه‌ای, نشان ملی آزربایجان, رنگ سرخ,
یازار: ایران آزربایجانچی‌لاری یکشنبه 24 خرداد 1394 | باخیش لار (3)

هر شرکت ، سازمان ، حزب ، گروه ، قوم ، ملت ، منطقه و کشور ی ، میتواند نماد و پرچمی را جهت شناسایی و عامل همگرایی خود داشته باشد که عناصر تشکیل دهنده پرچمها بنا به کارکرد آنها ریشه در فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی و اعتقادات تاریخی و ملی و مذهبی افراد آن تشکیلات یا منطقه خواهد داشت.
در میان این پرچمها و نمادها، پرچم کشورها و سپس پرچم مناطق به لحاظ اجتماعی و فرهنگی و نقش آن در اتحاد مردم آن منطقه و نهایتاً مجموعه کشور، از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
متأسفانه در کشور ایران عزیزمان، بحث پرچمهای منطقه‌ای هنوز جا نیفتاده است! و در این آشفته بازار، عده‌ای مغرض هم سعی دارند این موضوع را در تقابل با یکپارچگی ایران نشان دهند!

آنا یارپاق

آرشیو

جایگاه پرچم منطقه‌ای

ایلگی

آختاریش

بؤلوم لر

گونئی آزئربایجان بایراغی (4)

ایران بایراغی (3)

قوزئی آزئربایجان بایراغی (1)

یولداش لار

ناگفته های تاریخ باستان تورک های جهان و آذربایجان

هارای نیوز

یوردداش yurddaş

سهلان/ساوالان/ساغلان/سآلان

تورکجه قرامری

طهـــران

قــار پــوز خـنـد

یاشاسین آذربایجان

تركشناسی2

_ TürkAz Tv ________ (تلویزیون‌ملی‌آذربایجان‌ایران)

تـوریـــسم آذربایجان

اوجاقلو ماحمود (تایماز)

آچیق سؤز Açıq Söz

Özümüz Tv

Insanliq

تورک گؤرونتو و ماهنی دوشرگه سی

خبر و یوروم

TARİXİMİZ

وطنیم ایران.آنا یوردوم آذربایجان

سون یازیلار

ابقاء عجیب رنگهای پرچم ایران بعد از انقلاب

بیرق سرخ تورکان؛ سرفصل پرچم آزربایجان و ایران

تخیلات پان‌ایرانیستی از 'پرچمهای‌ایران‌قبل‌ازاسلام' (بخش دوم)

تخیلات پان‌ایرانیستی از 'پرچمهای‌ایران‌قبل‌ازاسلام' (بخش اول)

رنگ سبز؛ نماد اسلام یا نماد عرب؟!

پرچم جمهوری‌آزربایجان؛ یکی‌از شلوغترین پرچمهای‌دنیا

پیشنهاد یک کاربر برای پرچم منطقه‌ای آزربایجانِ ایران

اهمیت پرچم منطقه‌ای و آزربایجانِ ایران

آرشيو

آبان 1394

خرداد 1394

ارديبهشت 1394

باغلانتی لار

بیلی توپاری

Tehran تـئهران

تهران قدیم

ساوجیق

عکسهای تورک

TürkAz TV ﺗـﯚرکـآذ

ایشیق

اوجاق

آچارسؤزلر

(پرچم منطقه‌ای (3

(بایراق (3

(تخیلات پان ایرانیستی (2

(پیشنهاد طرح پرچم (1

(نشان اسلام (1

(نشان ملی عرب ها (1

(رنگ سبز (1

(نشان ملی آزربایجان (1

(رنگ سرخ (1

سایغاج

ایندی بلاق دا :
بو گونون گؤروشو :
دونه نین گؤروشو :
بو آیین گؤروشو :
بوتون گؤروش لر :
یازی لار :
باخیش لار :
یئنیله مه چاغی :

ایمکان لار

RSS 2.0